YAŞAM ÇİÇEĞİ NEDİR?

Yaşam Çiçeği ile ifade edilen Kutsal geometri, içinde bütün yaradılışı barındırdığı söylenmektedir.

Gördüğümüz her şeyin bu modelle oluşturulduğu, hatta yaradılışın sırları ve bilgilerini de içinde barındırmaktadır. İçinde bulunduğumuz evrende bir denge ve bir düzen bulunmaktadır.  Yaşadığımız evrende her şey bir düzen içerisindedir. Baktığımız her yerde bu müthiş geometri ile karşılaşmamız mümkündür.

Tüm canlıların yaradılış düzeni yaşam çiçeği sembolünün geometrisinin içinde saklıdır. Yaşam çiçeğindeki odak nokta, saf şekli ve muazzam orantısıdır. Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip olan ondokuz adet çember ve bunların dışında yer alan bir büyük çemberden oluşan, muazzam bir orana sahip, geometrisi ile insanları büyüleyen bir şekildir. Aslında üç boyutlu kürelerdir.

Yaşam Çiçeğinin üzerinde yer alan desenler, evrendeki her şeyi oluşturan kutsal oranların çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Yaşam Çiçeği sembolü dünyanın her tarafında bulunmakla beraber, dünyanın her yerinde de aynı isim ile anılmaktadır. Evrenin başka yerlerinde ise değişik isimlere sahiptir. “Sessizliğin Dili” ve “Işığın Dili” bu isimlerden yalnızca bazılarıdır. Saf şekil ve muazzam orantısı onun en büyük özelliğidir. Yaşam Çiçeği sembolü, içinde Platon’nun beş şekli ve Metatron’un kübü’nü barındırmaktadır. O şekiller incelendiğinde aslında bizler tüm varoluşun nasıl inşa edildiğini görmekteyiz. Birçok dinde yaşam çiçeği sembolünü görmemiz mümkündür. Sadece dini kaynaklar değil, arkeolojik kazılarda incelendiğinde birçok imparatorluk ve devletin yaşam çiçeği sembolünü kullandığını görmekteyiz. Sümerler, Mısırlılar, Türkler ve pek çok farklı coğrafyada bunların güzel örneklerini görmek mümkündür. Geçmişteki ve günümüzdeki araştırmalar bize göstermektedir ki bu sembolü üzerinde taşıyan kişinin sezgisel gücünün artacağı ve negatif enerjilerden korunabileceğine inanılmaktadır. Kötü enerji kaynaklarının kişilerden uzaklaştırılmasını sağladığına, kişilerin daha enerjik bir ruh haline sahip olmaları ve ruhlarının temizlenme konusunda yardımcı olduğuna inanılır.

Kampımızın sembolü olarak seçtiğimiz Yaşam Çiçeği eğitmenlerimizden Maya Meral Bozkurt (MAYAIV) tarafından aslına uygun olarak tasarlanmıştır.